Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης: Σχολικές Συμπράξεις Comenius (Πολυμερείς)

2011 -2013

       

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος comenius με τίτλο " We are the future,future is us! ¨ που συμμετέχει  το σχολείο μας σε συνεργασία με άλλα τρία σχολεία από την Πολωνία , Ιταλία και Τουρκία η Β΄τάξη δημιούργησε μια αφίσα δηλώνοντας ότι:

 

Οι μαθητές μας αφού ενημερώθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος που συμμετέχει το σχολείο μας για τις διακρίσεις, τους πρόσφυγες και την παιδική βία & εργασία δημιούργησαν με τη βοήθεια των εκπ/κων που εργάζονται στο πρόγραμμα το παρακάτω φυλλάδιο .

   

 Website counter

We are future, future is us

WORKING PROGRAMME

 

Η παρουσίαση του σχολείου μας στην Πολωνία

Δημιουργία αφισών από τις τάξεις για τα δικαιώματα των παιδιών
POSTERS

Our visit to Turkey

 has become an

article in a local

news –paper.

Our visit to Ankara

and the around

region have been

shown and the

 programme has

been explained to

the local community
 

www.akritasmadia.gr

11/12/2011     World Day of the Child

11/12/2011  Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού

Meeting in Turkey

Comenius video conference between Greece - Poland -Turkey

      

 

Convention on the Rights of the Child


Προβολή We are future, future is us σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθουςiframe>